కాషాయం పులమకండి BJP కి రజినీకాంత్ పిలుపు|| Rajinikanth color is not saffron||
కాషాయం పులమకండి BJP కి రజినీకాంత్ పిలుపు With speculation mounting over whether Superstar Rajinikanth would join the BJP ahead...

Prof.K. Nageshwar. is India s noted political analyst. He is a former member of the Telangana Legislative Council and currently a professor at the Department of Communication and Journalism Osmania University Hyderabad India. He is the former editor of The Hans India English Daily. He was earlier the Editor-in-Chief of Telugu news channel HMTV.

All Videos

All neasanaysis Videos.

Like Us on FB

Related

Adevrtisements

Language

Adevrtisements

Pinterest